Home / Giới Thiệu

Giới Thiệu

Ngay từ ngày thành lập, Vibank đã xác định rõ mục tiêu trở thành một tổ chức tài chính hoạt động theo các chuẩn mực, phát triển một thương hiệu mạnh theo hướng gắn bó chặt chẽ với khách hàng.

Không đơn thuần là sự thay đổi về hình ảnh hay thông điệp truyền thông, thay đổi chiến lược thương hiệu đồng nghĩa với sự thay đổi cốt lõi của chúng tôi về mọi mặt, từ các sản phẩm và dịch vụ đến suy nghĩ, thái độ ứng xử hàng ngày của nhân viên nhằm mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng.

Tính cách thương hiệu Vibank

Chân thật: Chúng tôi nhận được sự tôn trọng của bạn bằng việc làm liêm chính, chuyên nghiệp và chân thật.

Hiện đại: Chúng tôi tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng.
Chú trọng hiệu quả công việc: Chúng tôi quyết tâm làm hết sức mình để mang lại những kết quả tốt nhất đến bạn.

Nhạy bén: Chúng tôi luôn đi sát nhu cầu thay đổi của bạn và đáp ứng bằng những sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

Thông tin liên hệ Vibank

  • Website: www.vibank.org
  • Địa chỉ: 6 Mạc Đĩnh Chi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  • Email: info@vibank.org